|                

 
 
 
 

VII

CAC-UA
8 2010

 
* *
 
<<

VII

CAC-UA
8 2010
.
FCI .. ()


| | | | | |
| | | | | | |

.

 

 


- 1, ,
112
21.12.2008
.,
.
.
.,
, 221 08.05.10

 

- 2, R., R. - 3
103 100
03.11.2008 10.08.2008
. .,
.
.
.
. Eshkh Enish Zara
. .

 

- 4
114 104
11.10.2008 08.11.2008
., ..
.
.
.
.
.

 

108
30.10.2008
. .,
.
.
.

 

111
10.11. 2008
., .
.
.
.

 

113 226
05.11.2008 21.10.2008
., .,
.
.
.
.
. .

 

101 AYNA HARVI IRON 102 YONLIK BAYAZ BURI
20.07.2008 21.10.2008
.., - ., , .
. Nayyar Dangatar
. Tayshet Kara Bogaz
. -
.
.. .
  , 131 27.06.09

 

109 ZHIZNENNAYA SILA FOR SOVSKIYE PRUDY GONCHAROVBAY 110
15.10.2008 11.11.2008
., .,
.
. Azy Koncha Zaspa
.
.
. .

 

227 236
11.10.2008 25.05.2008
., . ., -
.
.
.
.
. .

 

106 107
26.10.2008 03.11.2008
., .,
.
.
.
.
. .

 

105
09.10.2008
..,
.
.
..
<<

| | | | | |
| | | | | | |