|                

 
 
 
 

X


01 2013
* *
<<

X


01 2013
.
()


.


- 1,
70. GURGEN
08.11.11
.., ..
KJYBRAT SLAVINA UTEHA x ZAL1NA
.., ..

 

- 2,
72.
11.09.11
A.A., . .
A.A., . .

 

- 3,
68. BANDIT NAY-BASHI
03,10.11
.., .
x DASHI OVADAN I-KIENE BAG DAN
.., .

 

- 4
73.
06.02.12
.., .
DEV OBRIY URA
..

 

- 5
71. PIRAT
02.02.12
., , .,
KAP-BAIKAL DANA
.

 

- 6
67. AHILES ALTYN BULAK
05.11.11
.., .
KURBET ALTYN BULAK x AK NUKKER ZHASMTNA
..

 

- 7
69. DARHAN HARVI IRON
03.11.11
.., .-
SAP ALTYN IZ IZERA CHERNOGO x UDDJAYN BAYAZ-BURY
..

 

 

<<