|                

 
 
 
 

X


01 2013
* *
<<

X


01 2013
.
()


 

.


- 1,
30. NORA DALEKIY NEN'KO
06.07.11
.., .-
DZHIGH DAUR DON x MARAULI
..

 

- 2,
33.
03.08.10
.., .
x
.., .

 

- 3,
31. SEVERNAYA STUZHA IZ STOLITSY SIBIRI
12.12.10
A.A., .
TSKARO ZEVS x LAVA LUKUM IZ STOLHSY SIBIRj
.

 

- 4,
32. YAKSHA SCHAHRIAR
12.11.10
., .
..

 

- 5,
29. MAGISHA KARA DENIZ
10.01.11
. , E.H., .
SORMOVSKAYA ZARYA TSITSERON x YAGUSYA PROKAZNITSA
E.H.

 

 

<<