|                

 

 
 
 " "

26 2013 , .

* *
<<


" "
26 2013 , .
FCI . ()


.  

 


- 1,
56 INDIRA DZHAY DZHAHAN
15.11.2012
.,
. Jron iz Ozera Chernogo
. Gunesh Taen-Adar
: .

 

- 2 , .
59
11.10.2012
., -
.
.
: .

 

- 3, .
64 HAFIZ-CHAIR KENDRA
. .,
. BABAY ERFOLG MASTER
. CHICHEKLER BAYAZ BURY
: ..

 

- 2, .
57 INZHU HERUVIM
25.01.2013
.,
. Balhan
. Esfiri Heruvim
: .

 

55 BAHRA DZHAY DZHAHAN
07.11.2012
..,
. GRAI VEST GROM
. UYGURA BAYAZ-BURY
: ..

 

62
05.12.2012
., -
.
.
: .

 

63 TURKMEN-KALA ESHIK
07.11.2012
.,
. Turkmen-Kala Raydash
. Nokot
: .

 

65 URSA GOSTOMEL
16.06.2012
..,
. Yolmez Heruvim
. Ayda Gostomel
: ..

 

58 OLIMPIC STAR MEDINA
18.07.2012
.,
. Gogush-Yurek Bayaz-Bury
. Peri
: .

 

60 SITORA TAALAY
07.09.2012
.,
. Cogush-Yurek Bayaz-Bury
. Kayly
: .

 

61 TASMANIA AZOVIA
19.01.2013
. ,
. Darstan Tsentavr
. Ovadan Azovia
: .

 

<<