|                

 

 
 
 " "

26 2013 , .

* *
<<


" "
26 2013 , .
FCI . ()


.  

 

- 1,
37 ZANGEZUR BAYAZ-BURY
26.12.2010
., , .
.
.
: .

 

- 2
40 YAKKHAN
29.10.2009
.., , .
.  BAKHRAM HERUVIM  UA UKU 006184/05
.  PAMELA   UKU R 000961/07
: ..

 

38
04.02.2011
.,
 
:

 

39 TORGAY DZHAY DZHAHAN
05.07.2011
.,
. Etishmek Bayz-Bury
. Belek Harvi Iron
: .

 

41 ZHAYDARI IZ OZERA GHERNOGO
11.04.2010
. .,
. BERENDEY VEDVED SEVERNY
. AK NUKKER MARISHA
: . .

 

<<