|                

 

 
 
 " "

26 2013 , .

* *
<<


" "
26 2013 , .
FCI . ()


.  

 

- 1,
73 ANKA
06.01.2011
.,
. Altyn Great Heritage
. Zhesta Umka Goncharovgay
: .

 

- 2,
74 BAHRAMA TYLLA ACHAR
12.07.2011
.,
. Nadzhib Kazah-It
. Siriya Bayaz-Bury
: .

 

<<