|                

 

 
 
 " "

26 2013 , .

* *
<<


" "
26 2013 , .
FCI . ()


.

 

- 1, , , ,
7 BRAIT S OLGINOY GORY
08.01.2008
Polezhay L.L.,
. Tsezar
. Mira
: Olabin I.I.

 

- 2,
10
23.02.2012
.,
.
.
: .

 

- 3,
9
22.09.2007
.,
.
.
: .

 

- 4
8 EARL GREY BARON
23.12.2008
..,
.
.
: ..

 

- 5
11 SHERKHAN FROM GURAVLEVSKY LAND
31.12.2008
.,
.
. -
: .,

 

<<