|                

 
 
 
 

XI


24 2014
* *
<<

XI


24 2014
.
FCI ()


.


- 1
72. GUANESH VARVARY SKIFII
10.11.13
..,
AGYR BIKE VARVARY SKIFII
..

 


- 2
77. -
01.11.13
.- ., .
-
.

 

- 3
74.
19.11.13
.., . , -.
x TURKMEN-KALA SUIDZHI
..

 

- 4
75.
11.11.13
., . . .
SARM- KHARINA
H.H.

 

- 5
70. DZHAMILYA TYLLA A CHAR
11.11.13
.., .
AVATAR x BARA-GUL' TYLLA ACHAR
..

 

 
- 6
76
19.11.13
H.H., .. .
DAVID ʲͲ
H.H.

 

 
- 7
69. AZUZA
19.11.13
H.H., . ".
TURKMEN-KALA SUIDZHI
..

 

 

71. ENISH
05.10.13
A.B., .
ARIK SHERI
A.B.

 


73. ZARDA OF ELENIUM ABRAY
16.10.13
.., .
BARHAN x NIAGARA OZ GUNIDE
..

 

 

 

 

<<