|                

 
 
 
 

XI


24 2014
* *
<<

XI


24 2014
.
FCI ()


 

.
- 1,
1. SALAM DAUR DON
24.06.13
.., .
OTVAZHNIY DAUR DON X YUTA DAUR DON
T.M.

 

- 2,
2.
17.05.13
.., .
H.H.

 

 

<<